Brieven aan Big Brother

Tekst: Jens Meijen, Moya de Feyter, Yousra Benfquih, Sara Eelen & Pieter van de Walle, Eva Salman en Rashif El Kaoui

Veertig jaar na 1984 schrijven jonge auteurs een brief aan Big Brother. Ze hebben het over fake news, de robotisering van de mensheid, totalitarisme en de vrijheid van het individu… kortom, kwesties die Orwell lang geleden in zijn legendarische roman 1984 opriep en nu brandend actueel zijn.

Verschijnt in het voorjaar van 2024.